Migraties naar de cloud

Steeds meer relaties zien de voordelen van het migreren van hun data naar de cloud: makkelijker schaalbaar, geen “on-premise” hardware meer nodig, eenvoudiger documenten delen binnen en buiten de organisatie, bestanden overal beschikbaar, etc.

In de afgelopen periode migreerde we diverse relaties naar de cloud. We delen graag twee mooie casus waarbij we relaties optimaal gebruik lieten maken van Microsoft 365.

Voor De Chocoladefabriek migreerde we de data van de Windows Server omgeving naar Sharepoint. Tevens werden de werkstations bijgewerkt naar Windows 11 en gekoppeld aan Azure Active Directory, waardoor elke gebruiker eenvoudig met een e-mail adres en wachtwoord op elk willekeurig werkstation binnen de organisatie kan inloggen.

In opdracht van een relatie in het knooppunt Arnhem Nijmegen trokken we een bestaande omgeving uit elkaar in 2 separate Microsoft omgevingen. De nieuwe gecreëerde omgeving voor een bedrijf dat cursusmateriaal ontwikkeld werd ingericht op basis van Microsoft 365, de systemen werden aangemeld op Azure AD, data werd in een nieuw ingerichte Sharepoint geplaatst, de e-mail werd uit de oude omgeving geëxporteerd en in de nieuwe mailboxen geïmporteerd en de software werd op de systemen middels Microsoft Endpoint geautomatiseerd geïnstalleerd. De totale migratie werd in één weekend door ons gedaan. Maandagochtend gingen de medewerkers in de nieuwe omgeving verder waar ze de vrijdag ervoor gebleven waren.

Om data van de relaties zo optimaal mogelijk veilig te stellen, werd op beide omgevingen een back-up middels Acronis Cloud Backup ingericht. Deze stelt u in de mogelijkheid om data van mailboxen, OneDrive en/of Sharepoint te back-uppen.