WiF in landhuis geoptimaliseerd

Via een bestaande relatie van ons waar we de WiFi hadden geoptimaliseerd, melde zich de bewoners van een landhuis in de Achterhoek bij ons. In de vrij vorse woning was het bereik van de WiFi niet naar wens was, om over de tuin nog maar te zwijgen.

We plaatste door de woning een viertal Unifi accesspoints zodat in en om de woning nu een volledige dekking is. In de woning kozen we op twee plekken voor Unifi HD Wall accesspoints en hingen we op de kantoren AC Pro accesspoints. Het netwerk werd aangesloten op de bestaande Fritzbox van de glasvezelleverancier. We configureerde de router zo dat het gastennetwerk een apart gesloten “subnet” heeft waardoor de beveiliging van het netwerk optimaal is.