VoIP en WiFi voor Achterhoekse zorginstelling

In opdracht van een Achterhoeks automatiseringsbedrijf plaatste we bij een Achterhoekse zorginstelling een Unifi WiFi netwerk. Tevens brachten we de telefonie up-to-date.

WiFi
Voor de zorginstelling was het gebruik van de WiFi drieledig: het netwerk gaat gebruikt worden door medewerkers van de zorg om via tablets de zorg digitaal te registeren, de instelling gaat internet aan haar Clienten verzorgen en ook gasten eenvoudig gebruik kunnen maken van WiFi.

We bouwde de WiFi omgeving dan ook in losse VLAN’s op, waarbij de zorgmederwerkers verbinding hebben met het bedrijfsnetwerk. Het cliënten- en gastennetwerk kregen gescheiden netwerken die op geen enkele wijze in contact komen met het bedrijfsnetwerk. En dit alles over hetzelfde WiFi accesspoint.

We verzorgde de WiFi op deze manier de woonfaciliteit, losse aanleunwoningen en zorgboerderij.

VoIP
Tevens is voor de organisatie de VoIP telefonie gemoderniseerd. Op de kantoren plaatse we vaste Yealink toestellen. De zorg is gebruik gaan maken van een dect netwerk dat over de woonfaciliteit en aanleunwoningen dekkend is. De centrale werd opgebouwd met een keuzemenu waarachter de verschillende diensten van de organisatie zitten: wonen & zorg, zorgboerderij en verschillende  begeleid wonen locaties.